سنگ تراورتن حاجی آباد

سنگ تراورتن حاجی آباد

سنگ تراورتن حاجی آباد قبلی بعدی   نام سنگ سنگ تراورتن حاجی آباد نوع سنگ تراورتن کاربرد جدول سنگی , درپوش , دکوراتیو , سنگ فرش , محوطه سازی , نمای ساختمان رنگ بندی بژ , شکلاتی , کرم تعداد بازدید 126 تعداد نظر سنگ تراورتن حاجی آباد دارای طیف رنگی کرم روشن می باشد که این طیف رنگی از کرم روشن تا شکلاتی ادامه دارد. سنگ حاجی آباد […]

سنگ تراورتن سیلور تکاب

سیلورر تکاب

سنگ تراورتن سیلور تکاب نام سنگ سنگ تراورتن سیلور  تکاب نوع سنگ تراورتن کاربرد دکوراتیو , محوطه سازی , نمای ساختمان رنگ بندی ،خاکستری مشکی روشن یا دودی و خرمایی تعداد بازدید 155 تعداد نظر 0 تراورتن سیلور دارای زمینه رنگی مشکی روشن یا دودی و خرمایی می باشد. در سطح این سنگ رگه های سفید رنگ و موج […]

سنگ تراورتن دره بخاری

سنگ تراورتن دره بخاری

سنگ تراورتن دره بخاری قبلی بعدی نام سنگ سنگ تراورتن دره بخاری نوع سنگ تراورتن کاربرد دکوراتیو , نمای ساختمان رنگ بندی شکلاتی , کرم تعداد بازدید 84 تعداد نظر 0 سنگ تراورتن دره بخاری دارای طیف رنگی شکلاتی تا کرم روشن می باشد که در آن شاهد موج ها و پیچ های منظم و زیبا می باشید. سنگ […]

سنگ تراورتن سیلور تکاب

سنگ تراورتن سیلور تکاب

سنگ تراورتن سیلور تکاب قبلی بعدی نام سنگ سنگ تراورتن سیلور تکاب نوع سنگ تراورتن کاربرد دکوراتیو , محوطه سازی , نمای ساختمان رنگ بندی خرمایی , دودی تعداد بازدید 101 تعداد نظر 0 سنگ تراورتن سیلور تکاب با پس زمینه ای به رنگ دودی یا همان مشکی روشن و رنگ خرمایی با رگه هایی به رنگ سفید از دیگر سنگ […]

سنگ تراورتن کرم دماوند

سنگ تراورتن کرم دماوند

سنگ تراورتن کرم دماوند نام سنگ سنگ تراورتن کرم دماوند نوع سنگ تراورتن کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , درپوش , دکوراتیو , سنگ فرش , نمای ساختمان رنگ بندی بژ , کرم تعداد بازدید 102 تعداد نظر 0 سنگ تراورتن کرم دماوند جزو رده سنگ های تراورتن کرم و بژ است که با توجه به رگه و شالی های موجود در سنگ درجه بندی می […]

ترجمه »