سنگ ستاره سبز

سنگ چینی توایلایت

سنگ چینی توایلایت

سنگ چینی توایلایت  نام سنگسنگ چینی توایلایتنوع سنگچینیکاربرددیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , سفید , مشکیتعداد بازدید6تعداد نظر0 سنگ چینی توایلایت دارای رگه ها و خطوط مشکی سفید…

سنگ چینی قروه

سنگ چینی قروه

سنگ چینی قروه نام سنگسنگ چینی قروهنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیسفید , طوسیتعداد بازدید8تعداد نظر0 سنگ چینی قروه یک نوع سنگ دگرگون…

سنگ چینی کرم سیرجان

سنگ چینی کرم سیرجان

سنگ چینی سیرجان نام سنگسنگ چینی سیرجاننوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیسفید , طلایی , طوسیتعداد بازدید9تعداد نظر0 سنگ چینی سیرجان در واقع همان سنگ کریستال…

سنگ مرمریت لاشتر

سنگ مرمریت لاشتر

سنگ مرمریت لاشتر نام سنگسنگ مرمریت لاشترنوع سنگمرمریتکاربردآشپزخانه , پیاده رو , جدول سنگی , حمام و دستشویی , درپوش , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف پله , کف ساختمانرنگ بندیخاکستری , مشکیتعداد بازدید21تعداد نظر0 سنگ مرمریت لاشتر دارای پس…

سنگ مرمریت مرمران

سنگ مرمریت مرمران

سنگ مرمریت مرمران نام سنگسنگ مرمریت مرمراننوع سنگمرمریتکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف پله , کف ساختمانرنگ بندیخاکستری , کرمتعداد بازدید20تعداد نظر0 سنگ مرمریت مرمران یا همان سنگ مرمریت…

ترجمه »