سنگ ستاره سبز

مرمیت دهبید آرین

مرمریت دهبید آرین

سنگ مرمریت دهبید آرین  نام سنگسنگ مرمریت دهبید آریننوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیزمینه ای کرم شفاف و روشن است…

ترجمه »