سنگ ستاره سبز

سنگ چینی تورنادو دارک

سنگ چینی تورنادو دارک

سنگ چینی تورنادو دارک  نام سنگسنگ چینی تورنادو دارکنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , کانتر سازی , کف پله , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , سفید سنگ چینی تورنادو دارک دارای رگه ها و خطوط عنکبوتی…

ترجمه »