سنگ تراورتن کاشان موج دارشمس

سنگ کاشان موج دار شمس

سنگ تراورتن کاشان موج دارشمس نام سنگ سنگ تراورتن کاشان موج دارشمس  نوع سنگ سنگ تراورتن  کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , درپوش , دکوراتیو , سنگ فرش , نمای ساختمان رنگ بندی سورت موج دار آن در رنگ‌های مختلف با زمینه‌های روشن از کیفیت بالایی برخوردار می‌باشد.     کاربرد سنگ تراورتن کاشان موج دارشمس    :   نمای بیرونی ساختمان نمای داخلی ساختمان […]

سنگ تراورتن ترامیت بوکان

سنگ تراورتن ترامیت بوکان

سنگ تراورتن ترامیت بوکان نام سنگ سنگ تراورتن ترامیت بوکان   نوع سنگ سنگ تراورتن  کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , درپوش , دکوراتیو , سنگ فرش , نمای ساختمان رنگ بندی رنگ روشن مایل به سفید و بدون رگه بودن     کاربرد سنگ تراورتن ترامیت بوکان   :   نمای بیرونی ساختمان نمای داخلی ساختمان نمای مدرن و کلاسیک معدن سنگ تراورتن ترامیت بوکان :  […]

سنگ تراورتن گلستان

سنگ تراورتن گلستان

سنگ تراورتن گلستان نام سنگ سنگ تراورتن گلستان  نوع سنگ سنگ تراورتن  کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , درپوش , دکوراتیو , سنگ فرش , نمای ساختمان رنگ بندی با تم رنگی کرم و عسلی     کاربرد سنگ تراورتن گلستان  :   نمای بیرونی ساختمان نمای داخلی ساختمان نمای مدرن و کلاسیک جدول سنگی (با استفاده از سورت های ضعیف سنگ) سنگفرش (با استفاده […]

سنگ تراورتن شکلاتی ترشاب

سنگ تراورتن ترشاب

سنگ تراورتن شکلاتی ترشاب نام سنگ سنگ تراورتن شکلاتی ترشاب  نوع سنگ سنگ تراورتن  کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , درپوش , دکوراتیو , سنگ فرش , نمای ساختمان رنگ بندی سنگ تراورتن ترشاب یکی از سنگ های ساختمانی با طیف رنگی کرم و شکلاتی است .     کاربرد سنگ تراورتن ترشاب  :   نمای بیرونی ساختمان نمای داخلی ساختمان نمای مدرن و کلاسیک جدول سنگی (با […]

سنگ تراورتن خرمایی تکاب

سنگ تراورتن خرمایی تکاب

سنگ تراورتن خرمایی تکاب نام سنگ سنگ تراورتن خرمایی تکاب  نوع سنگ سنگ تراورتن  کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , درپوش , دکوراتیو , سنگ فرش , نمای ساختمان رنگ بندی خرمایی تکاب دارای رنگ های کرم، خرمایی، دودی و بژ درختی می باشد.     کاربرد سنگ تراورتن خرمایی تکاب  :   نمای بیرونی ساختمان نمای داخلی ساختمان نمای مدرن و کلاسیک جدول سنگی […]

ترجمه »