سنگ ستاره سبز

گرانیت طلایی مهاباد

گرانیت طلایی مهاباد

سنگ گرانیت طلایی مهاباد  نام سنگگرانیت طلایی مهابادنوع سنگگرانیتکاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیطلایی و دانه بندی  سنگ گرانیت طلایی مهاباد با…

ترجمه »