سنگ ستاره سبز

سنگ مرمر دودی

سنگ مرمر دودی

سنگ مرمر پرتغالی پردیس نام سنگسنگ مرمر دودینوع سنگمرمرکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازیرنگ بندیخاکستری , سیاهتعداد بازدید11تعداد نظر0 سنگ مرمر دودی یکی از زیبا ترین و منحصر

سنگ مرمر سفید

سنگ مرمر سفید

سنگ مرمر سفید نام سنگسنگ مرمر سفیدنوع سنگمرمرکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف ساختمانرنگ بندیسفیدتعداد بازدید12تعداد نظر0 سنگ مرمر سفید که ۹۹% آن را کربنات کلسیم

سنگ مرمر قصلان

سنگ مرمر قصلان

سنگ مرمر قصلان نام سنگسنگ مرمر قصلاننوع سنگمرمرکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , کانتر سازی , کف ساختمانرنگ بندیسفید , کرمتعداد بازدید2تعداد نظر0 سنگ مرمر قصلان دارای تم رنگی کرم و سفید

ترجمه »