مصنوعات سنگ طبیعی

مصنوعات سنگ طبیعی مصنوعات سنگی چیست و روش های ساخت آن ها مصنوعات سنگ به محصولاتی گفته می شود که از جنس سنگ هستند؛ اما به روش های معمول سنگ بری، برش و پرداخته نمی شوند. این محصولات با استفاده از مواد افزودنی مختلف و ابزار های ویژه شکسته و حجاری می شوند. سپس از آن […]

ترجمه »