مرمریت جوشقان

مرمریت جوشقان

سنگ مرمریت جوشقان   نام سنگ سنگ مرمریت جوشقان  نوع سنگ مرمریت  کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمان رنگ بندی این سنگ در درجات سوپر بسیار روشن و مایل به سفید است که خال های نوک مدادی و نوارهای سینوسی نوک مدادی توضیحات سنگ مرمریت جوشقان سنگ مرمریت جوشقان با زمینه سفید […]

ترجمه »