سنگ کریستال لایبید سفید

سنگ کریستال لایبید سفید

سنگ کریستال لایبید سفید نام سنگ سنگ کریستال لایبید سفید نوع سنگ کریستال (چینی) کاربرد آشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف پله , کف ساختمان , نمای ساختمان رنگ بندی به غیر از سورت خاکستری (آبی کم رنگ) این سنگ , سورت دیگری با زمینه روشن (سنگ لایبید سفید(روشن)) با خطوط تیره نامنظم می‌باشد   تعداد بازدید   تعداد نظر […]

سنگ کریستال لایبید تیره

سنگ لایبید تیره

سنگ کریستال لایبید تیره نام سنگ سنگ کریستال لایبید تیره  نوع سنگ کریستال  کاربرد آشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف پله , کف ساختمان , نمای ساختمان رنگ بندی   با زمینه تقریبا آبی کمرنگ و طوسی و سورت دیگر آن با زمینه سفید تعداد بازدید   تعداد نظر 0 کریستال لایبید تیره از خانواده های چینی هاست با زمینه […]

ترجمه »