سنگ مرمریت کرم کرمان

مرمریت کرم کرمان

سنگ مرمریت کرم کرمان   نام سنگ سنگ مرمریت کرم کرمان  نوع سنگ مرمریت  کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمان رنگ بندی زمینه ی کرم و کرم صورتی دارد که رگه های رنگی بصورت سینوسی و فسیل کم و بیش در آن دیده می شود. ویژگی های سنگ مرمریت کرم کرمان […]

ترجمه »