سنگ ستاره سبز

سنگ کریستال لایبید سفید

سنگ کریستال لایبید سفید

سنگ کریستال لایبید سفید نام سنگسنگ کریستال لایبید سفیدنوع سنگکریستال (چینی)کاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف پله , کف ساختمان , نمای ساختمانرنگ بندیبه غیر از سورت خاکستری (آبی…

سنگ کریستال لایبید تیره

سنگ لایبید تیره

سنگ کریستال لایبید تیره نام سنگسنگ کریستال لایبید تیره نوع سنگکریستال کاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف پله , کف ساختمان , نمای ساختمانرنگ بندی  با زمینه تقریبا آبی کمرنگ و طوسی…

ترجمه »