سنگ ستاره سبز

مرمریت گوهره

مرمریت گوهره

سنگ مرمریت گوهره  نام سنگسنگ مرمریت گوهره نوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندی طیف رنگی کرم روشن و کرم تیره و بژ…

ترجمه »