سنگ گرانیت کارمن رد

سنگ گرانیت کارمن رد

سنگ گرانیت کارمن رد نام سنگ سنگ گرانیت کارمن رد نوع سنگ گرانیت کاربرد  سرویس حمام و دستشویی , کف پارکینگ , کف پله , کف ساختمان , نمای ساختمان رنگ بندی قرمز , مشکی , نارنجی سنگ کارمن رد سنگ وارداتی از کشور چین می باشد که دارای طرح زمینه نارنجی تقریبا مایل به قرمز می باشد که اینطرح زمینه با خال ها و هاله های […]

ترجمه »