سنگ گرانیت مشکی الموت

سنگ گرانیت مشکی الموت

سنگ گرانیت مشکی الموت کاربرد سنگ گرانیت مشکی الموت : از این سنگ ساختمانی میتوان در همه قسمت های داخلی و بیرونی ساختمان استفاده کرد و به طور کلی کاربرد این سنگ ساختمانی به شرح زیر می باشد: سنگ فرش خارجی و داخلی ساختمان بدنه راه پله سنگ کف پله نمای بیرونی و اصلی سنگ گرانیت مشکی الموت دارای […]

ترجمه »