سنگ ستاره سبز

سنگ چینی توایلایت

سنگ چینی توایلایت

سنگ چینی توایلایت  نام سنگسنگ چینی توایلایتنوع سنگچینیکاربرددیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , سفید , مشکیتعداد بازدید6تعداد نظر0 سنگ چینی توایلایت دارای رگه ها و خطوط مشکی سفید…

ترجمه »