سنگ ستاره سبز

سنگ مرمریت مشکی سیاتم

سنگ مرمریت مشکی سیاتم

سنگ مرمریت مشکی سیاتم  نام سنگسنگ مرمریت مشکی سیاتم نوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندی زمینه مشکی روشن با الگوهای منظم…

ترجمه »