سنگ ستاره سبز

سنگ مرمریت گندمک

سنگ مرمریت گندمک

سنگ مرمریت گندمک نام سنگسنگ مرمریت گندمکنوع سنگمرمریتکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف پله , کف ساختمانرنگ بندیخردلی , زرد , سفید , صدفیتعداد بازدید61تعداد نظر0 سنگ مرمریت گندمک دارای طیف خردلی یا…

ترجمه »