سنگ ستاره سبز

سنگ مرمریت کویر کاشان

سنگ مرمریت کویر کاشان

سنگ مرمریت کویر کاشان نام سنگسنگ مرمریت کویر کاشاننوع سنگمرمریتکاربرددیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف پله , کف ساختمانرنگ بندیخاکستری , کرم-بژتعداد بازدید54تعداد نظر0 سنگ مرمریت کویر کاشان دارای طیف رنگی…

ترجمه »