سنگ ستاره سبز

سنگ مرمریت کاج

مرمریت کاج

سنگ مرمریت کاج  نام سنگسنگ مرمریت کرم کاجنوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیدارای تم زمینه ی روشن مایل به سفید…

ترجمه »