سنگ ستاره سبز

سنگ مرمریت دهبید زارع

سنگ مرمریت دهبید زارع

سنگ مرمریت دهبید زارع  نام سنگسنگ مرمریت دهبید زارع نوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندی زمینه ای کرم روشن و شفاف است…

ترجمه »