سنگ لایم استون مهاباد

سنگ لایم استون مهاباد

سنگ لایم استون مهاباد قبلی بعدی   نام سنگ سنگ لایم استون مهاباد نوع سنگ لایم استون کاربرد دیوارهای داخلی , نمای ساختمان رنگ بندی کرم تعداد بازدید 11 تعداد نظر 0 سنگ لایم استون مهاباد دارای پس زمینه رنگی می باشد. سنگ های لایم استون اکثرا آهکی هستند به همین دلیل ساب پذیری، جلا پذیری، تراکم […]

ترجمه »