سنگ ستاره سبز

سنگ چینی ابری بروجرد

سنگ چینی ابری بروجرد

سنگ چینی ابری بروجرد نام سنگسنگ چینی ابری بروجردنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیسفید , طوسی , مشکیتعداد بازدید19تعداد نظر0  مانند دیگر سنگ های چینی در دسته…

سنگ چینی توایلایت

سنگ چینی توایلایت

سنگ چینی توایلایت  نام سنگسنگ چینی توایلایتنوع سنگچینیکاربرددیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , سفید , مشکیتعداد بازدید6تعداد نظر0 سنگ چینی توایلایت دارای رگه ها و خطوط مشکی سفید…

سنگ چینی جلبر

سنگ چینی جلبر

سنگ چینی جلبر  نام سنگسنگ چینی جلبرنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیسبز , سفیدتعداد بازدید23تعداد نظر0 سنگ چینی جلبر یک نوع سنگ دگرگون می…

سنگ چینی پالساندرو

سنگ چینی پالساندرو

سنگ چینی پالساندرو نام سنگسنگ چینی پالساندرونوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف پله , کف ساختمان , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , زعفرانی , سفید , صورتی , لیموییتعداد بازدید8تعداد نظر0 سنگ چینی پالساندرو قابلیت عبور از…

سنگ چینی کریستالو

سنگ چینی کریستالو

سنگ چینی کریستالو نام سنگسنگ چینی کریستالونوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف ساختمان , نمای ساختمانرنگ بندیآبیتعداد بازدید24تعداد نظر0 سنگ چینی کریستالو دارای پس زمینه رنگی…

ترجمه »