سنگ ستاره سبز

مرمریت جوشقان

مرمریت جوشقان

سنگ مرمریت جوشقان  نام سنگسنگ مرمریت جوشقان نوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیاین سنگ در درجات سوپر بسیار روشن و مایل…

ترجمه »