سنگ تراورتن گز عنبر شکلاتی

سنگ تراورتن گز عنبر شکلاتی

سنگ تراورتن گز عنبر شکلاتی سنگ تراورتن گز عنبر شکلاتی دارای طیف رنگی شکلاتی و طلایی می باشد. این سنگ هم مانند دیگر تراورتن ها به صورت موج دار و بی موج و به دو روش بادبر و گیوتین فرآوری می شود که از کاربرد های مطرح آن میتوان به استفاده آن در نمای داخلی […]

ترجمه »