سنگ تراورتن کرم مهاباد

سنگ کرم مهاباد

سنگ تراورتن کرم مهاباد سنگ تراورتن کرم مهاباد با پس زمینه رنگ های کرم-بژ، بژ و کرم می باشد این سنگ هم مانند دیگر تراورتن ها به دو روش موج دار و بی موج برش داده می شود. سنگ مهاباد محبوبیت خاصی از جهت قیمت در میان دیگر سنگ های تراورتن دارد. برای خرید کردن […]

ترجمه »