سنگ تراورتن موج پیچ

تراورتن موج پیچ

سنگ تراورتن موج پیچ سنگ تراورتن موج پیچ سنگی از نوع تراورتن ها را شامل می شود که دارای موج های دایره ای شکل شکلاتی است و زمینه رنگی آنها کرم می باشد. از معادن اصلی تراورتن موج پیچ میتوان به دره بخاری، تراورتن سلماس، تراورتن تکاب و تراورتن کاشان اشاره کرد. از سنگ موج […]

ترجمه »