سنگ تراورتن لیمویی محلات

تراورتن لیمویی محلات

سنگ تراورتن لیمویی محلات سنگ تراورتن لیمویی محلات دارای پس زمینه رنگی زرد می باشد که از زرد کم رنگ طیف رنگی آن شروع می شود و تا رنگ نارنجی ادامه دارد. این سنگ هم مانند دیگر سنگ های تراورتن ها به دو روش موج دار و بی موج و به صورت های مختلفی مانند […]

ترجمه »