سنگ اسلب گرانیت دلیکاتوس

سنگ گرانیت دلیکاتوس

سنگ گرانیت دلیکاتوس سنگ گرانیت دلیکاتوس دارای پس زمینه کرم همراه با لکه های طوسی و مشکی پر کلاغی می باشد. این سنگ در دسته سنگ های گرانیت خارجی یا به عبارت دیگر وارداتی قرار دارد که در کشور برزیل به صورت اسلب فرآوری می گردد. این سنگ دارای ویژگی چون رنگ خاص می باشد. […]

ترجمه »