سنگ ستاره سبز

سنگ چینی تورنادو دارک

سنگ چینی تورنادو دارک

سنگ چینی تورنادو دارک  نام سنگسنگ چینی تورنادو دارکنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , کانتر سازی , کف پله , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , سفید سنگ چینی تورنادو دارک دارای رگه ها و خطوط عنکبوتی…

سنگ چینی ابری بروجرد

سنگ چینی ابری بروجرد

سنگ چینی ابری بروجرد نام سنگسنگ چینی ابری بروجردنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیسفید , طوسی , مشکیتعداد بازدید19تعداد نظر0  مانند دیگر سنگ های چینی در دسته…

ترجمه »