سنگ ستاره سبز

سنگ مرمریت کنگلومروا

سنگ مرمریت کنگلومروا

سنگ مرمریت کنگلومروا  نام سنگسنگ مرمریت کنگلومروانوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیتم قرمز توضیحات سنگ مرمریت کنگلومرواسنگ کنگلومروا با تم قرمز…

مرمریت چهرک

سنگ مرمریت چهرک

سنگ مرمریت چهرک  نام سنگسنگ مرمریت چهرک نوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندی تم کرم دارای چندین سورت از جمله چهرک زیتونی،…

سنگ مرمریت فسا

سنگ فسا

سنگ مرمریت فسا  نام سنگسنگ مرمریت فسا نوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیدارای طیف رنگی کرم روشن با رگه های کریستالی…

ترجمه »