سنگ کرومیت

کرومیت  اکسید  کروم منیزیم آهن میباشد.تنها سنگ معدن کروم کانی کرومیت است. کروم یکی از فلزات سخت، شکننده و رنگ سفید نقره‌ای است که در سال 1798 میلادی به وسیله ابزار واکلین (VLVauquelin) کشف شد. این عنصر به همراه مولیبدن و تنگستن در گروه ششم واسطه جدول تناوبی عناصر قرار دارد. عناصر کروم به‌صورت آزاد […]

ترجمه »