سنگ مرمریت سیلوراسکای

 
نام سنگسنگ مرمریت سیلور اسکای 
نوع سنگمرمریت 
کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمان
رنگ بندی یکی از سنگ های مرمریت جدید ایرانی است که دارای زمینه سفید همراه با رگه های نوک مدادی ، کرمی و بعضا مسی رنگ است. 

طرح سنگ سیلوراسکای بسیار شبیه به سنگ های کریستال است. وجود هاله های طوسی رنگ درون سنگ موجب خلق بوک مچ و فورمچ های زیبایی در این سنگ شده است

ترجمه »