سنگ مرمریت دهبید انگورک

 
نام سنگسنگ مرمریت تری دی بلک 
نوع سنگمرمریت 
کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمان
رنگ بندی 
ترجمه »