سنگ ستاره سبز

سنگ گرانیت مراغه

سنگ گرانیت مراغه

سنگ گرانیت مراغه  نام سنگ سنگ گرانیت مشکی مراغهنوع سنگگرانیتکاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندی زمینه مشکی همراه با دانه های سفید است…

ترجمه »