سنگ ستاره سبز

سنگ چینی کرم سیرجان

سنگ چینی کرم سیرجان

سنگ چینی سیرجان نام سنگسنگ چینی سیرجاننوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیسفید , طلایی , طوسیتعداد بازدید9تعداد نظر0 سنگ چینی سیرجان در واقع همان سنگ کریستال…

سنگ چینی پالساندرو

سنگ چینی پالساندرو

سنگ چینی پالساندرو نام سنگسنگ چینی پالساندرونوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف پله , کف ساختمان , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , زعفرانی , سفید , صورتی , لیموییتعداد بازدید8تعداد نظر0 سنگ چینی پالساندرو قابلیت عبور از…

سنگ چینی کریستالو

سنگ چینی کریستالو

سنگ چینی کریستالو نام سنگسنگ چینی کریستالونوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف ساختمان , نمای ساختمانرنگ بندیآبیتعداد بازدید24تعداد نظر0 سنگ چینی کریستالو دارای پس زمینه رنگی…

ترجمه »