سنگ ستاره سبز

سنگ مرمریت هرسین

سنگ مرمریت هرسین

سنگ مرمریت هرسین  نام سنگسنگ  مرمریت هرسین نوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیزمینه ی کرم مایل به خاکستری است که رگه…

ترجمه »