گرانیت مشکی الموت

گرانیت مشکی الموت

سنگ گرانیت الموت قبلی بعدی   نام سنگ سنگ گرانیت الموت نوع سنگ گرانیت کاربرد پیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمان رنگ بندی دارای زمینه مشکی همراه با دانه های سفید است سنگ گرانیت مشکی الموت دارای زمینه مشکی همراه با دانه های سفید است که این دانه های سفید به دو صورت […]

ترجمه »