سنگ ستاره سبز

گرانیت مشکی الموت

گرانیت مشکی الموت

سنگ گرانیت الموت  نام سنگسنگ گرانیت الموتنوع سنگگرانیتکاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیدارای زمینه مشکی همراه با دانه های سفید است…

ترجمه »