سنگ مرمریت کوثر

سنگ مرمریت کوثر

سنگ چینی کریستال لایبید   نام سنگ سنگ مرمریت کوثر نوع سنگ مرمریت کاربرد   رنگ بندی کرم تعداد بازدید 20 تعداد نظر 0 سنگ مرمریت کوثر دارای طیف رنگی کرم می باشد که همراه با رگه های سینوسی زیبایی این سنگ تکمیل می شود. سنگ کوثر سنگی است بسیار زیبا که اکثر ساختمان سازان […]

ترجمه »