سنگ ستاره سبز

مرمریت دهبید پارامونت

مرمریت دهبید پارامونت

سنگ مرمریت دهبید پارامونت  نام سنگسنگ مرمریت دهبید پارامونت نوع سنگمرمریت کاربردپیاده رو , جدول سنگی , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف پارکینگ , کف ساختمان , محوطه سازی , نمای ساختمانرنگ بندیدارای زمینه ای کرم روشن و شفاف…

ترجمه »