سنگ قلع

سنگ قلع قلع، ۵۰Sn            ظاهر  :  نقره‌ای (چپ، بتا) یا خاکستری (راست، آلفا)             جرم اتمی استاندارد  :   ۱۱۸٫۷۱۰(۷)             (Ar، استاندارد) قلع در جدول تناوبی قلع یا اَرزیز (به انگلیسی: Tin) عنصری است شیمیایی با علامت اختصاری Sn و با شماره ۵۰ در جدول […]

ترجمه »