سنگ تراورتن گز عنبر کرم

سنگ تراورتن گز عنبر کرم

سنگ تراورتن گز عنبر کرم سنگ تراورتن گز عنبر کرم دارای طیف رنگی شکلاتی و طلایی و کرم می باشد. این سنگ هم مانند دیگر تراورتن ها به صورت موج دار و بی موج و به دو روش بادبر و گیوتین فرآوری می شود که از کاربرد های مطرح آن میتوان به استفاده آن در […]

ترجمه »