سنگ تراورتن کرم محلات

سنگ تراورتن کرم محلات

سنگ تراورتن کرم محلات سنگ تراورتن کرم محلات دارای پس زمینه رنگی کرم و کرم-بژ می باشد که به دو صورت موج دار و بی موج به دو روش سابیده و چرمی تولید می شود. این سنگ را به اسم سنگ محلات هم می شناسند و جالب است بدانید این سنگ یکنواختی خاصی دارد که […]

ترجمه »