سنگ تراورتن لیمویی ماکو

تراورتن لیمویی ماکو

سنگ تراورتن ماکو سنگ تراورتن لیمویی ماکو دارای پس زمینه رنگی زرد می باشد که از زرد کم رنگ طیف رنگی آن شروع می شود و تا رنگ نارنجی ادامه دارد. این سنگ هم مانند دیگر سنگ های تراورتن ها به دو روش موج دار و بی موج و به صورت های مختلفی مانند چرمی […]

ترجمه »