عوامل موثر در ارزیابی سنگ
پارامترهای موثر بر ارزیابی تولید سنگهای ساختمانی از استخراج تا مصرف

بشر از دیرباز سنگ را برای مصارف ساختمانی به کار گرفته است. اهمیت سنگهای ساختمانی هر سال با توجه به اکتشافات جدید افزایش یافته است.

 برای برخی کشورها مانند برزیل، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و ایران صنعت سنگ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در سال ۲۰۱۵ نزدیک به 87 میلیون تن سنگ های ساختمانی به ارزش ۲۶ میلیارد یورو در بازارهای جهانی عرضه شده است. 

در این مقاله پارامترهای موثر بر گزینش یک سنگ به عنوان سنگ ساختمانی بیان خواهد شد.

استخراج سنگ ساختمانی

پارامترهای موثر برگزینش سنگ به عنوان سنگ ساختمانی

تولید سنگ های ساختمانی تحت سه سیکل استخراج، فرآوری و به کارگیری در ساختمان تعریف می‌شوند. فاکتور زیبایی تعیین کننده انتخاب سنگ در میان انواع سنگ های ساختمانی در دسترس برای تولید است. 

با این وجود فاکتورهای دیگر مانند قیمت، دوام، قابلیت طراحی ابعادی، خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ در سیکل های تولید دارای اهمیت می باشد.

در استخراج سنگ ها برای فرآوری در اندازه های مناسب به شکل بلوک برش خواهند خورد. اگر اندازه بلوک ها بسیار بزرگ باشد قابلیت تولید با توجه به محدودیت سیستم های برش در کارخانه وجود نخواهد داشت.

 از طرفی این اندازه ها بر طراحی ابعادی و الگوی ظاهری اتصالات محصول در ساختمان اثرگذارند از این رو انتخاب بهینه ترین اندازه و جهت برش برای ایجاد بلوک سنگی که در نهایت موجب این هندسه و طرح ایده آل در ساختمان خواهد شد، امری ضروری است.

 اتصالات خارج از الگوی سنگ، تغییرات متعدد ابعادی سنگ در یک الگو و عدم تراز سطوح سنگ ها از جمله خطاها در ارزیابی اتصالات سنگ ها می باشند.

سنگهای ساختمانی در شرایط مختلف محیطی به کار گرفته می شوند. از این رو خواص فیزیکی و مکانیکی آنها باید مطابق با استاندارد های بین المللی در شرایط محیطی به کار گرفته شده باشد. این استانداردها بر حسب کاربرد سنگ، آب و هوا، شرایط آلایندگی و محیطی هر کشور متفاوت میباشند، اما ارزیابی خواص پایه ای سنگ ها مانند چگالی، تخلخل و استحکام فشاری غیر محوری یکسان است. برخی مشکلات ناشی از شرایط آب و هوایی مانند تغییرات رنگ، کاهش براقیت و ایجاد ناهمواری در سطوح کاری در انواعی از سنگ ها مانند گرانیت ها ایجاد خواهند شد. بنابراین چنین مشکلاتی هشدارهایی مهم هنگام بکارگیری سنگ ها می باشند.

دوام سنگ با تست‌های طول عمر ارزیابی می‌شود. این تست ها موجب شناخت سنگ تحت شرایط محیطی مختلف و حتی با استفاده از یک راهکار محافظتی در برابر آن شرایط خواهد شد. علیرغم نظریه بی پایان بودن عمر سنگ ها، به کارگیری نادرست سنگ در شرایط محیطی خاص طول عمر آن را به شدت کاهش می دهد. ارزیابی سنگ های بناهای تاریخی بعد از گذشت قرن ها، نشان از حمله های موثر محیطی بر آنها بوده است از این رو اهمیت به دانش فیزیک سنگها و دانش مکانیک سنگ ها برای جلوگیری از تباهی آنها امری ضروری می باشد.

بکارگیری سنگ مناسب با محیط
جمع بندی مطلب
جمع بندی مطلب

تحقیقات علمی نقش مهمی را در صنعت سنگ های ساختمانی بازی می کنند. 

در گذشته صرفا زیبایی و ابعاد سنگ تعیین کننده انتخاب سنگ برای کاربرد در ساختمان بود. 

اما امروزه فاکتورهای متعددی مانند علم فیزیک و مکانیک سنگ ها، ارزیابی شرایط محیطی، ایمنی ماشین آلات مهندسی و زمین شناسی بر انتخاب سنگ برای استخراج تا مصرف سنگ موثر می باشند و این حاکی از پیچیده‌تر شدن و پیشرفت در صنعت سنگ های ساختمانی می باشد.

ترجمه »